Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Trudno uwierzyć, że niewielki Lidzbark był niegdyś największym i najważniejszym miastem Warmii. O jego przeszłości świadczą zachowane mury obronne z bramami, gotyckie kościoły a przede wszystkim stojący u ujścia Symsarny do Łyny zamek biskupów Warmińskich.

Budowany w drugiej połowie XIV wieku, po przeniesieniu biskupstwa warmińskiego z Ornety na planie kwadratu otoczony był dodatkowo murami obronnymi z Bramą Młyńską. Biskupi Warmińscy rezydowali tu do połowy XIX wieku. W ciągu ponad 450 lat był on wielokrotnie przebudowywany zarówno z powodu zniszczeń dokonywanych przez pożary czy wojny, jak i w celu lepszego przystosowania go do potrzeb mieszkalnych.

W połowie XV wieku bryła wzbogaciła się o 3 narożne wieżyczki. Z kolei w narożniku północnym stanęła prawie 50 metrowa czternastokondygnacyjna wieża. Kolejna przebudowa przyniosła zmianę wyglądu dziedzińca, który otoczony został krużgankami. W drugiej połowie XVII wieku na polecenie biskupa Wydżgi dobudowano do zamku pałac mieszkalny, który nie zachował się do naszych czasów. Dawne pomieszczenia zaczęły pełnić wyłącznie funkcje reprezentacyjne.

Najsłynniejszym mieszkańcem lidzbarskiego zamku był Ignacy Krasicki, który rezydował tu w latach 1768 – 1795. Pełnił on w tym czasie funkcję biskupa warmińskiego. Na zamku powstała spora część jego dorobku literackiego.

Obecnie w zamku mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur z Olsztyna. Do zwiedzania udostępnione są pomieszczenia reprezentacyjne: kaplica zamkowa o rokokowym wystroju, wielki refektarz ze średniowiecznymi polichromiami, wieża wysoka oraz pomieszczenia audiencyjne zlokalizowane w północnym skrzydle zamku. Wnętrza wypełniają liczne pamiątki po biskupach warmińskich oraz przedmioty codziennego użytku, meble i ozdoby.