Stare Miasto w Brzegu

Brzeg to sporych rozmiarów miasto leżące nad Odrą przy granicy województwa opolskiego. Miasto posiada długą i bogatą historię co odzwierciedla jego zabytkowa zabudowa. Urokliwe stare miasto z monumentalnymi kościołami oraz zespół parków miejskich – Planty tworzą świetne miejsce na popołudniowy spacer.

Brzeg został założony w połowie XIII wieku przez księcia wrocławskiego Henryka III. Wytyczony w czasie lokacji układ urbanistyczny przetrwał z niewielkimi zmianami do naszych czasów. W 1311 roku miasto zostało stolicą niezależnego księstwa rządzonego przez jedną z linii Piastów. Przetrwała ona najdłużej ze wszystkich kończąc się dopiero w 1675 roku wraz z bezpotomną śmiercią Jerzego Wilhelma IV.

Opolszczyzna a wraz z nią Brzeg znajdowała się od czasów średniowiecznych na styku wpływów polskich, czeskich i niemieckich. Książę opolski już w I połowie XIV wieku zmuszony był złożyć hołd lenny Czechom. Dzięki temu miasto znajdowało się potem w orbicie wpływów Habsburgów. W I połowie XVIIII wieku Brzeg został przyłączony do Prus, a następnie Niemiec, w których pozostawał aż do końca II wojny światowej.     

Obecnie jest to miasto powiatowe posiadające wiele zabytków świadczących o jego przeszłości. Najważniejszym Zn ich jest gotycki kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wybudowany na przełomie XIV i XV wieku imponuje dwuwieżową, ceglaną fasadą. Potężne czworokątne wieże nakryte są spadzistymi dachami z kalenicami. Kiedy wśród mieszczan brzeskich zwyciężyła reformacja, ówczesny książę Fryderyk II oddał go w 1525 roku we władanie protestantom. W ich rękach świątynia pozostawała aż do 1945 roku. 

Centrum miasta stanowi czworokątny rynek z umieszczonym po środku gotyckim ratuszem. Otaczają go kamieniczki mieszczańskie. Wiele z nich, szczególnie na wschodniej pierzei zawiera elementy gotyckie. Do najciekawszych należy także renesansowa kamienica pod numerem 19, z malowniczą fasadą. Stare domy mieszczą się także przy sąsiednich ulicach – Chopina i Jabłkowej.

Wokół średniowiecznego miasta mieści się zespół parków miejskich powstały na miejscu utworzonej tu przez Prusaków twierdzy. Po jej likwidacji wytyczono także nowe ulice, które dziś prezentują ciekawą XIX wieczną zabudowę w stylu eklektycznym, secesyjnym i modernistycznym.