Muzeum Etnograficzne – skansen w Ochli

Trzynaście kilometrów na południe od Zielonej Góry znajduje się niewielka miejscowość Ochla. Mieści się tu Muzeum Etnograficzne prezentujące kulturę materialną mieszkańców Ziemi Lubuskiej.

Obecnie w skansenie w Ochli znajduje się około 60 obiektów przeniesionych z różnych miejscowości regionu. Cały teren podzielony jest na sektory: Zachodnia Wielkopolska, Dolny Śląsk, Wschodnie Łużyce, środkowa część Ziemi Lubuskiej. Ponadto zgromadzono tu niezwykle cenne zbiory dotyczące przesiedlonych tu po II wojnie światowej Polaków z terenów dzisiejszej Ukrainy. 

Zgromadzone w Muzeum obiekty są kompletnie wyposażone. Odtworzono tu wygląd dawnej wsi, tak, że zwiedzający przechodząc z sektora do sektora czuja się jakby odwiedzali kolejne osady. Różnią się one od siebie dość mocno zarówno architektura jak i sposobem organizacji całego gospodarstwa. Różnice te zostały bardzo dokładnie wyeksponowane i pozwalają na samodzielne prześledzenie różnorodności budownictwa ludowego regionu.

Na starszym obiektem w skansenie jest chałupa z Potrzebowa a datowana na 1675 rok. Jest to w ogóle najstarszy taki obiekt w polskich muzeach oraz, na ile da się to stwierdzić najprawdopodobniej najstarsza w całej Polsce stojąca drewniana chałupa. 

Na szczególną uwagę zasługuje także piętrowa wieża winiarska z Badachowa pochodząca z XVIII wieku. Była tam częścią zabudowań dworskich i wykorzystywana była częściowo jako skład narzędzi potrzebnych do pracy w winnicy, częściowo zaś jako strażnica do pilnowania plantacji. Wokół wieży odtworzono winnicę, w której co roku odbywają się pokazy prac polowych a w okresie zbiorów tak zwane Dożynki Winiarskie.

W skansenie mają miejsce także inne imprezy cykliczne. Są one związane przede wszystkim z rytmem prac polowych. Są one okazja do przybliżenia tradycji i zwyczajów dawnych mieszkańców tych ziem. Pozwalają także na skosztowanie lokalnych przysmaków i wspólną zabawę przy muzyce.