Drawieński Park Narodowy (na granicy z woj. Zachodniopomorskim i Wielkopolskim)

Drawieński Park Narodowy leży na granicy trzech województw. Dwie niemal równe pod względem wielkości części znajdują się w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, a najmniejszy skrawek należy do województwa wielkopolskiego. Geograficznie obejmuje on fragment Pojezierza Południowopomorskiego, a konkretnie polodowcową Równinę Drawską.

Teren ten porośnięty jest lasami należącymi do Puszczy Drawskiej. Jej osią jest rzeka Drawa ze swym dopływem Płociczną. Obszar, który dziś zajmują głównie lasy jeszcze sto lat temu był silnie użytkowany przez człowieka. Znajdowały się tu liczne łąki i pastwiska, a rzeka Drawa stanowiła jedną z głównych dróg transportowych. Do dziś w terenie widoczne są miejsca po bindugach, gdzie składowano drewno przeznaczone do spławienia. Zachowały się także brukowane drogi leśne wiodące na miejsca dawnych hut i smolarni. Obecnie zarośnięte lasem kryją się w gęstwinie drzew i krzaków. Można tu także dostrzec zarośnięte i ukryte pod leśnym poszyciem pozostałości kanałów, które nawadniały śródleśne łąki.  

Wśród lasów Puszczy Drawskiej natknąć się tez można na ślady dawnych osad, podmurówki domów, stare studnie czy piwnice. Gdzieniegdzie zobaczyć można przydrożny krzyż czy pozostałości wiejskiego cmentarza. 

Drawski Park Narodowy charakteryzuje się dużą różnorodnością ekosystemów występujących na jego obszarze. Znajduje się tu dwadzieścia różnych jezior, od niewielkich „oczek” torfowiskowych po czyste rozgałęzione jeziora polodowcowe. Unikatem jest meromiktyczne jezioro Czarne. Charakteryzuje się ono warstwowym układem wód o różnych właściwościach. Warstwy te nie ulegają zamieszaniu jak w przypadku innych rodzajów jezior. Brzegi jezior i rzek znajdujących się w Parku zamieszkują liczne gatunki ptaków wodnych i błotnych. Dla wielu z nich są to także stanowiska lęgowe.

Tereny Drawieńskiego Parku Narodowego są udostępniane dla turystów przy pomocy sieci szlaków pieszych, wodnych, rowerowych i konnych. Można nimi dotrzeć w każde warte uwagi miejsce na jego terenie. Dla potrzeb turystów przygotowano także specjalne miejsca biwakowe, gdzie można odpocząć. Na obrzeżach zlokalizowano też parkingi, dzięki którym zmotoryzowani mogą z łatwością tu dojechać. Aktywny wypoczynek na łonie przyrody wybiera co roku coraz więcej osób, a Drawieński Park Narodowy jest miejscem, gdzie można go z powodzeniem uprawiać.