Ruiny Zamku w Janowcu

Na stromej wiślanej skarpie w Janowcu wznoszą się ruiny zamku. Ich potężna sylwetka z charakterystycznym pasiastym murem stanowi nieodłączny element tej niewielkiej miejscowości położonej na skraju województwa lubelskiego. Po drugiej stronie rzeki rozsiadł się Kazimierz Dolny ze swoją urokliwą starówką. Aby się do niego dostać wystarczy przepłynąć promem przez Wisłę. Kilkanaście minut i zamienić można zamkowe mury na słoneczny kazimierski rynek.

Zamek w Janowcu zbudował marszałek wielki koronny Mikołaj Firlej w I połowie XVI wieku. Miał on charakter obronno – mieszkalny. Otoczony był z jednej strony wodami Wisły, z drugiej fosą. Dodatkowo dostępu broniły wysokie mury. 

Jednak już w kilkadziesiąt lat później Andrzej Firlej postanowił stworzyć tu renesansową rezydencję. Do jej zaprojektowania i nadzoru prac zatrudnił znanego architekta Santi Gucciego. Mury zyskały wtedy attyki, powstała Wielka Basteja a całą budowlę pomalowano w czerwone pasy.

Kolejne przebudowy zamku miały miejsce już za czasów jego kolejnych właścicieli , Lubomirskich. Podnieśli oni warownię ze zniszczeń dokonanych przez Szwedów w 1655 roku korzystając z pomocy słynnego Tylmana z Gameren. W kolejnych latach pojawiały się liczne przeróbki barokowe i rokokowe dokonywane przez kolejnych dziedziców. W końcu, w 1783 roku Mikołaj Lubomirski przegrał zamek w Janowcu w karty. Przeszedł on w ręce Mikołaja Piaskowskiego a następnie trafił do potockich.

W XIX i XX wieku zamek w Janowcu bardzo mocno podupadł. Popadał w ruinę, a kolejni właściciel nie prowadzili prac remontowych. W końcu w 1975 roku trafi w ręce Muzeum Nadwiślańskiego, które zajęło się jego restauracją oraz udostępniło go do zwiedzania turystom.

Zamek robi duże wrażenie ze względu na swoją wielkość i wspaniałe położenie na wiślanej skarpie. Jest doskonale widoczny z całej okolicy. Wewnątrz widoczny jest podział na część mieszkalną i reprezentacyjna oraz gospodarczą. W odbudowanym tak zwanym pałacu zgromadzono przedmioty i dokumenty związane z przeszłością warowni. 

Zamek jest też miejscem organizacji licznych pikników, imprez edukacyjnych oraz festynów, podczas których oglądać można między innymi pokazy rzemiosła oraz walki prowadzone przez grupy rekonstrukcyjne.