Poleski Park Narodowy

Polesie to położona we wschodniej części województwa lubelskiego kraina płytkich jezior, bagien i lasów. Choć opowieści o „poleskich puszczach” są już przeszłością to udało się objąć ochroną tereny, na których zachowała się jeszcze pierwotna roślinność.

Poleski Park Narodowy utworzony został w 1990 roku. Obejmuje on obszar prawie dziesięciu tysięcy hektarów, z których większość stanowią tereny bagienne i wodne. Występują tu liczne torfowiska oraz jeziora o charakterze krasowym. Największe z nich to Łukie, Torfianka i Karaśne. Są to zbiorniki dość płytkie porośnięte przy brzegach trzcinami i szuwarami.

Dużą część Parku stanowią bagna. Porasta je specyficzna roślinność błotna. Występują tu także bardzo rzadkie żółwie błotne, które są w Polsce gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Park prowadzi także specjalna hodowlę żółwia błotnego. Przez bagna poprowadzone zostały na drewnianych pomostach ścieżki spacerowe pozwalające na obserwację tego niezwykłego obszaru.

Prawdziwym bogactwem Poleskiego Parku Narodowego są ptaki. Z racji występowanie tutaj wielu zagrożonych wyginieciem gatunków obszar ten objęty jest ochroną Konwencji z Ramsar o ochronie obszarów wodno – błotnych jako środowiska życia ptaków. Na obszarze parku żyje około 200 gatunków ptaków, z czego aż 150 ma tutaj swoje stanowiska lęgowe. Występuje tu między innymi zagrożona wyginięciem wodniczka, która w całym kraju posiada tylko trzy stanowiska gniazdowania. Innymi ptakami, które można zaobserwować w Parku są czaple, żurawie, derkacze, błotniaki, a także orzeł bielik oraz cietrzew.

Ze względu na wciąż rosnącą popularność turystyki ornitologicznej na terenie parku przygotowano specjalne stanowiska pozwalające na obserwację ptaków. Są to specjalne platformy i ambony, z których można bezpiecznie podglądać ich życie.

Uzupełnieniem szlaków i ścieżek przyrodniczych poprowadzonych w parku są dwa ośrodki edukacyjne zlokalizowane w Urszulinie i Załuczu Starym. W tym pierwszym mieści się hodowla żółwia błotnego oraz Ogród Dydaktyczny, w drugim natomiast ma swoją siedzibę Muzeum Przyrodnicze.