Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny

Leżąca niedaleko Włocławka Kłóbka jest siedziba jednego z najmłodszych polskich skansenów. Ekspozycję udostępniono zwiedzającym dopiero w 1993 roku. Wcześniej liczne zbiory etnograficzne znajdowały się w Muzeum we Włocławku ale nie mogły być należycie eksponowane. Nie sposób tez było ocalić od zniszczenia dawnej architektury wiejskiej, która w naturalnym otoczeniu występuje już niesłychanie rzadko.

Skansen w Kłóbce liczy obecnie około 20 obiektów. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne z terenów Kujaw oraz ziemi dobrzyńskiej. Przeniesione z okolicznych wsi zabudowania stanęły w malowniczym otoczeniu parku dworskiego należącego niegdyś do rodziny Orpiszewskich. Od niedawna sam zespół dworski został zakupiony przez władze województwa i oddany w użytkowanie skansenu. Po koniecznych pracach renowacyjnych wzbogaci on ekspozycję muzeum.

Oprócz budynków mieszkalnych w Kłóbce zobaczyć można także przydrożne kapliczki i krzyże, studnie, wiatrak czy spichlerze i ule. Znajdują się tu także dwa budynki ważne dla każdej dawnej wioski. Jednym z nich jest zrekonstruowana szkoła z Nowin. Jej wystrój został odtworzony według kanonu dwudziestolecia międzywojennego. Ze ściany spogląda na uczących się marszałek Piłsudski i prezydent Mościcki, w kącie wysypano groch, na którym niesforni uczniowie odbywali karę a przybory do pisania sprawiają, że dzisiejsi uczniowie przecierają oczy ze zdumienia.

Drugim odtworzonym budynkiem użyteczności publicznej jest XVIII- wieczna karczma. Jej wystrój nawiązuje jednak do lat dwudziestych XX wieku. Prowadzony przez Żyda wyszynk przyciągał tu licznie mieszkańców wsi. W skansenie można zobaczyć zarówno wystój sali dla gości jak i mieszkanie karczmarza z przedmiotami znajdującymi się w każdym żydowskim domu.