Jasna Góra

Znajdująca się w Częstochowie Jasna Góra to najbardziej znane i najliczniej odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w Polsce. Wielu uważa ją za duchową stolicę kraju, a tutejszy obraz Czarnej Madonny można znaleźć w praktycznie każdym kościele.

Początki jasnogórskiego klasztoru sięgają końca XIV wieku, kiedy to Władysław Opolczyk sprowadził tu z Węgier ojców paulinów. To oni na pamiątkę swej węgierskiej siedziby w Budzie nazwali wzgórze, na którym stanąć miał klasztor Jasna Górą.

 Już w dwa lata po powstaniu klasztoru został do niego sprowadzony z Rusi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem nieznanego autora. Legenda przypisywała jego powstanie świętemu Łukaszowi, który miał namalować wizerunek na desce stołu z domu Świętej Rodziny. Opowieść ta odnosi się jednak do samego wzoru wizerunku Madonny z Dzieciątkiem (tak zwana Hodegetria) a nie do konkretnego obrazu jasnogórskiego.

Klasztor na Jasnej Górze stał się szybko celem licznych pielgrzymek z całego kraju. Obraz uznawany za cudowny miał stać się przyczyną licznych uzdrowień oraz wypraszać potrzebne łaski. Ci, którzy ich doznali w podzięce przynosili tu wota, czasem niezwykle cenne, które trafiały do klasztornego skarbca. Z tego tez powodu był on częstym celem napadów i grabieży.

Najgorsze chwile przeżywała jednak Jasna Góra podczas potopu szwedzkiego, kiedy po półtoramiesięcznym oblężeniu wydawało się, ze wszystko jest już stracone i Szwedzi wejdą na mury. Nieugięty był jednak dowodzący obroną przeor zakonu paulinów Augustyn Kordecki, który odmawiał poddania wzgórza. Nocą z 26 na 27 grudnia 1655 roku Szwedzi wycofali się spod murów klasztoru. 

Dziś Jasna Góra to największe centrum pielgrzymkowe w Polsce. Otoczony murami obronnymi z bastionami na rogach klasztor góruje nad okolicą. Poniżej rozciągają się błonia, które podczas uroczystości zapełniają się wiernymi. Poniżej murów zlokalizowana jest droga krzyżowa. Głównym punktem zespołu klasztornego jest bazylika pod wezwaniem Krzyża Świętego i Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz połączona z nią Kaplica Matki Boskie Częstochowskiej gdzie umieszczony jest Cudowny Obraz. Ponadto na wzgórzu znajdują się także zabudowania przeznaczone dla zamieszkujących tu zakonników. Przy klasztorze działa muzeum, w którym zobaczyć można dawne sprzęty i stroje liturgiczne oraz wota, które przez wieki przynoszono w podziękowaniu za otrzymane łaski.