Dolina Rospudy

Dolina Rospudy należy do najpiękniejszych zakątków województwa podlaskiego. Płynąca przez Puszczę Augustowska Rospuda to górny bieg rzeki Netta. Jej brzegi porastają piękne lasy. Nie brakuje tu też łąk, bagien i torfowisk. Swoje siedziby ma tu wiele gatunków ptaków. Ze względu na swoje walory przyrodnicze Dolina Rospudy została w 1991 roku obszarem chronionego krajobrazu. Jest także jednym z polskich obszarów Natura 2000.

Dolina Rospudy wyrzeźbiona została przez potok wypływający spod zajmującego te tereny lodowca. Otaczają ją ozy czyli długie i kręte wzgórza o łagodnych zboczach, równiny sandrowe. W okolicy znajdują się też liczne jeziora rynnowe, które także są wynikiem działania lądolodu.

Najważniejszymi ekosystemami zajmującymi dno doliny są torfowiska. Dzięki utrzymywaniu się w nich wysokiego stanu wody nie zarastają one krzewami i drzewami. Porastają je za to liczne mchy, porosty i wątrobowce. 

Poza torfowiskami występują także liczne cenne gatunki roślin. Ma tu miedzy innymi swoje jedyne stanowisko w Polsce miodokwiat krzyżowy. Obok niego rosną liczne odmiany storczyków oraz lilia złotogłów.

Wielkim bogactwem Doliny Rospudy są gniazdujące tu ptaki. Spotkać tu można miedzy innymi trzmielojada, derkacza czy głuszca. Wiele gatunków ma tutaj swoje stanowiska lęgowe a dzięki ciszy i spokojowi mogą one bezpiecznie wychowywać tu swoje młode. Teren ten jest także ważny dla ssaków, dla których stanowi korytarz ekologiczny w ich wędrówkach. Z tego powodu bardzo ważne jest zachowanie go w nienaruszonym stanie.

Najłatwiej zwiedzać jest Dolinę Rospudy z wody. Doskonałym sposobem na połączenie obcowania z naturą z aktywnym wypoczynkiem są wycieczki kajakowe. Meandrująca rzeka dostarcza kajakarzom sporo emocji, a otaczająca cisza pozwala na relaks. Rejsy wycieczkowe do Doliny prowadzi także Żegluga Augustowska. Odbywają się one wygodnymi statkami pasażerskimi, które pływają w okresie sezonu letniego.