Katedra w Kamieniu Pomorskim

Kamień Pomorski to niewielkie miasto leżące nad Zalewem Kamieńskim, około 10 kilometrów od wybrzeża Morza bałtyckiego. Należy do najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Osada o dużym znaczeniu handlowym i administracyjnym istniała tu już w początkach XII wieku.

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Chrzciciela. Jest to najstarsza budowla sakralna na Pomorzu Zachodnim. Jej budowa zapoczątkowana została w 1176 roku jeszcze w stylu romańskim. Została ona niemal doszczętnie zniszczona podczas najazdu brandenburskiego w początkach XIV wieku. Jej relikty w postaci portali zachowały się w prezbiterium i transepcie. Odbudowana katedra otrzymała cechy stylu gotyckiego. 

Jest to trójnawowa bazylika z transeptem i prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Stojąca w zachodniej części budowli masywna wieża jest znacznie późniejsza i pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. 

Wnętrze katedry przedstawia się równie monumentalnie co jej sylwetka. Charakterystyczne dla gotyku sklepienia krzyżowo – żebrowe w nawie głównej oraz gwiaździste w nawie prawej tchną dostojeństwem. Obrazu dopełniają gotyckie malowidła przedstawiające Sąd Ostateczny, scenę Ukrzyżowania oraz Rajski Ogród. Ołtarz główny to gotycki tryptyk, natomiast na ścianach znaleźć można obrazy słynnego mistrza Marcina Cranacha. 

Na szczególną uwagę zasługują XVII wieczne barokowe organy z ruchomymi figurkami. Posiadają one 3300 piszczałek i należą do największych w Polsce. Co roku w katedrze odbywa się latem festiwal organowy podczas którego posłuchać można wspaniałego dźwięku tego instrumentu zaliczanego przez znawców do europejskiej czołówki. 

Do północnej ściany katedry przylega jedyny w Polsce wirydarz katedralny. Prostokątny dziedziniec otoczony jest krużgankami, w których znajdują się groby biskupów, możnych oraz dobrodziejów kamienieckiej świątyni. To miejsce jest prawdziwą oazą spokoju gdzie można w cieniu krużganków odpocząć po trudach zwiedzania.