Zespół katedralny i muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Położony nad Zalewem Wiślanym Frombork szczyci się posiadaniem najwspanialszego w województwie warmińsko-mazurskim zespołu katedralnego. Jednak rozgłos swój zawdzięcza przede wszystkim temu, że w nim właśnie pochowany jest jeden z najwybitniejszych polskich uczonych Mikołaj Kopernik. To tutaj właśnie przebywał Kopernik od 1510 roku, do śmierci w 1543 roku jako kanonik kapituły warmińskiej. Tutaj także opracował swoje wiekopomne dzieło De revolutinibus orbium coelestum czyli O obrotach sfer niebieskich. 

Zespół katedralny stoi na wzgórzu i składają się nań Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja, Wieża Radziejowskiego, Wieża Kopernika, Muzeum Kopernika oraz budynki kanonii. Cały kompleks zbudowany został w stylu gotyckim i otoczony jest dodatkowo murami obronnymi.

Znajdująca się w centrum zespołu Bazylika Archikatedralna to trójnawowa, gotycka hala z wydłużonym prezbiterium. Jej wnętrze przedstawia się bardzo prosto i dostojnie. Większość turystów przybywa tu jednak przede wszystkim w celu zobaczenia nagrobka Mikołaja Kopernika. Znajduje się on w nawie bocznej. Usytuowano tu nagrobek z czarnego marmuru. Grób znajduje się pod posadzką świątyni i można go zobaczyć przez niewielką szybkę.

Fakt, że we Fromborku przebywał przez wiele lat Mikołaj Kopernik sprawił, że już w 1912 roku powstało tu muzeum gromadzące pamiątki po nim. Wznowiło ono działalność po II wojnie światowej w budynkach kanonii. W ostatnich latach przeszło ono gruntowna renowację. Zbiory obejmują dawne przyrządy do obserwacji i pomiarów nieba a także dokumenty i pisma z okresu przebywania we Fromborku wielkiego uczonego. Z Muzeum związane jest także niewielkie planetarium znajdujące się w przyziemiu Wieży Radziejowskiego.

Sama wieża jest jednocześnie dzwonnicą i punktem widokowym, z którego oglądać można Zalew Wiślany, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i Bałtyk.