Pole bitwy pod Grunwaldem

15 lipca 1410 roku na rozległych polach nieopodal miejscowości Grunwald doszło do bitwy, która jest uznawana za jedną z najważniejszych w historii świata. Na wprost siebie stanęły potężna armia państwa krzyżackiego oraz połączone siły polsko-litewskie. Całodniowa krwawa bitwa przyniosła miażdżące zwycięstwo strony polskiej a potęga krzyżacka zachwiała się w posadach.

Dziś pola nieopodal Grunwaldu, około 20 kilometrów na południowy wschód od Olsztynka to miejsce często i chętnie odwiedzane przez turystów. Szczególnie tłoczno jest tu zawsze w rocznicę słynnej bitwy kiedy organizowana jest jej inscenizacja. Przyjeżdżają na nią grupy rekonstrukcyjne z całej Europy a zgromadzona tłumnie publiczność może oglądać prawdziwy popis pojedynków i bitewnej wrzawy. I choć wynik każdego roku jest z góry przesądzony to emocje towarzyszące zmaganiom rycerzy są ogromne.

Pole bitwy grunwaldzkiej to jedno z najważniejszych miejsc historycznych w Polsce. Miała ona także duże znaczenie dla pokonanych, o czym świadczy fakt ufundowania tu przez Wielkiego Mistrza kaplicy i obsadzenie stałego urzędującego kapłana. Jej ruiny zobaczyć można jeszcze dziś. W okolicy podczas badań archeologicznych odkryto mogiły zbiorowe, w których pochowano ofiary bitwy. 

Najważniejszym miejscem na polach grunwaldzkich jest pomnik na Wzgórzu Zwycięstwa. Stoi tu granitowy obelisk oraz metalowa konstrukcja symbolizująca zdobyte sztandary wojsk krzyżackich, które po bitwie zostały zatknięte przed polsko-litewskim obozem. 

Przy wejściu na teren kompleksu mieści się Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, gdzie eksponowane są znaleziska archeologiczne znalezione na miejscu bitwy. Znajduje się tu także sala projekcyjna. W innej części terenu zlokalizowano kamienny amfiteatr z makietą przedstawiającą ustawienia wojsk na początku bitwy. Pod nim także znajduje się kolejna sala kinowa.

Ważnym miejscem są pozostałości pomnika grunwaldzkiego, który od 1910 roku stał w Krakowie. Zburzony przez Niemców w 1939 roku jest przykładem trwałości pamięci o wydarzeniach sprzed pond 600 lat.

Wizyta na polach grunwaldzkich to wspaniała lekcja historii zarówno dla młodszych jak i starszych.