Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Aby poznać tradycyjną architekturę z terenów Warmii i Mazur warto wybrać się do Olsztynka. W tym oddalonym o kilkanaście kilometrów od Olsztyna miasteczku znajduje się Muzeum Budownictwa Ludowego- Park Etnograficzny.

Jego początków szukać trzeba w pierwszych latach XX wieku, kiedy w Królewcu utworzono pierwszy na tych terenach skansen. 26 obiektów pochodzących z XVIII i XIX wieku ulokowano na gruntach Ogrodu Zoologicznego. W 1938 zapadła decyzja o przeniesieniu muzeum pod Olsztynek. Prace trwały do 1942 roku. Dalszy rozwój skansenu nastąpił po II wojnie światowej. Z obiektów, które znajdowały się w Królewcu do dziś zachowało się trzynaście budynków.

Skansen prezentuje kulturę materialną i budownictwo z terenów Warmii, Mazur, Powiśla oraz Małej Litwy. Przechodząc przez kolejne sektory możemy zapoznać się z budownictwem mieszkalnym, gospodarczym oraz małą architekturą wiejską. Znajdują się tu zarówno bogate chałupy zamożnych właścicieli jak i niewielkie chaty rybackie. Wewnątrz odtworzono oryginalny strój wraz z umeblowaniem i wszelkimi zdobieniami jakie znajdowały się w takich domostwach.

Bardzo ciekawym obiektem jest zrekonstruowany jeszcze w Królewcu drewniany kościół z Rychnowa ze stojącą obok krytą strzechą dzwonnicą. We wnętrzu świątyni wzrok przyciągają przepiękne polichromie przedstawiające apostołów i ewangelistów a na stropie malowidło obrazujące Adama i Ewę w raju.

Spacer po skansenie w Olsztynku pozwala poznać sposoby dawnego budownictwa rozpowszechnione w tym rejonie. Na uwagę zasługują budowle szachulcowe, w których od białych ścian odcinają się ciemne szkielety budynków. Ciekawe jest również zdobnictwo. Z surowymi drewnianymi ścianami kontrastują kolorowe, często bogato zdobione okiennice i odrzwia.

Za skansenem powstaje rekonstrukcja wczesnośredniowiecznej osady Amalang. Będzie się tu znajdować grodzisko, miejsce kultu oraz osada rzemieślnicza, w której będzie można zobaczyć twórców przy pracy.