Galindia

Położona miedzy Jeziorem Mikołajskim a Bełdanami, około 2 kilometry od miejscowości Iznoty Galindia to jedna z nowszych atrakcji województwa Warmińsko – Mazurskiego. Ten rozbudowywany co roku kompleks turystyczny nawiązuje do dawnych mieszkańców tych terenów Galindów, którzy wytępieni zostali w XIII wieku przez sąsiednich Jaćwingów lub sprowadzonych na te tereny krzyżaków. 

Galinidia to wioska tematyczna, w której odtworzono realia życia w osadzie we wczesnym średniowieczu. Zrekonstruowano chaty, budynki gospodarcze, miejsca kultu oraz narzędzia i sprzęty wykorzystywane w życiu codziennym przez mieszkańców wioski. Całość można zwiedzać pod opieką przewodnika, który udziela informacji o życiu w osadzie oraz opowiada o zwyczajach tu panujących.

Niewątpliwą atrakcją jest możliwość zorganizowania w osadzie rozmaitych zabaw i gier nawiązujących do obyczajów Galindów. Adresowane są one zarówno do najmłodszych jak i dorosłych zwiedzających. Odpowiednio do wieku dostosowano ich poziom trudności oraz tematykę. Można przejechać się dawnymi wozami lub popływać łodzią po jeziorze a zima skorzystać z psich zaprzęgów. Duże zainteresowanie budzi możliwość skorzystania z usług wróżbity oraz uczestnictwo w pokazach obrzędów religijnych.

W nawiązaniu do przebiegającego tu w średniowieczu Bursztynowego Szlaku organizowane są poszukiwania bursztynu, a w osobnej Sali prezentowane są wyroby bursztynowe. Dużą popularność zyskały także organizowane napady Galindów oraz pokazy walk międzyplemiennych. 

Na terenie osady organizowane są także biesiady oraz imprezy przy ognisku i  oprawą muzyczna. Działa także hotel. 

Z osadą współpracuje Park Dzikich Zwierząt w niedalekim Kadzidłowie, gdzie oglądać można rodzime gatunki zwierząt, w tym wiele objętych ochroną gatunkową. Spotkać tu można rysia, wilka, dzika czy cietrzewia albo głuszca. Dodatkową atrakcją jest kolekcja zwierząt syberyjskich oraz dalekowschodnich nawiązująca do postaci Benedykta Dybowskiego, polskiego badacza przyrody tamtych terenów.