Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko – Częstochowska to wyjątkowo urokliwy rejon Polski z licznymi wapiennymi skałkami oraz wzgórzami. To doskonały teren do uprawiania turystyki pieszej i wspinaczki. Jednak w dawnych czasach miał on także bardzo ważne znaczenie militarne. W średniowieczu, po okresie rozbicia dzielnicowego przebiegała tu granica z zależnymi od Czech i Niemiec księstwami śląskimi. Przebiegały tędy także ważne szlaki handlowe wiodące do Wielkopolski. Z tego względu konieczne stało się umocnienie pogranicznego terenu przez budowę zamków, warowni i strażnic.

Powstawały one głównie za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Ze względu na swe położenie na skałach zostały z czasem nazwane Orlimi Gniazdami. Ich ruiny stanowią charakterystyczny element krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i przyciągają co roku wielu turystów. 

Między warowniami poprowadzono szlak pieszy o długości przeszło 160 kilometrów. Przebiega on przez obszar województw śląskiego i małopolskiego. Jego początkiem jest Kraków a końcem Częstochowa. Na jego trasie poza zamkami oglądać można liczne ostańce skalne,  pasy skałek oraz jaskinie. Wiedzie on także przez położony w Małopolsce Ojcowski Park Narodowy.

W krajobraz Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej wspaniale wpisują się położone na tym terenie zamki. Na szlaku znajduje się ich aż 12, ale nie są to wszystkie, które w ramach umacniania granicy i obrony szlaków handlowych wybudowano na tym terenie. Podróżując od strony Krakowa dociera się kolejno do położonych w województwie małopolskim zamków w Korzkwi, Ojcowie, Pieskowej Skale, Rabsztynie i Bydlinie oraz leżących już w Śląskiem zamków w Smoleniu, Pilicy, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach, Mirowie i Olsztynie koło Częstochowy. Wszystkie one pięknie komponują się z otaczającym je krajobrazem i wyglądają wyjątkowo dostojnie w swym posadowieniu na wapiennych skałach.

Szlak orlich Gniazd przemierzać można fragmentami pieszo. Szczególnie urokliwa jest wędrówka przez Skałki Kroczyckie leżące między zamkami w Bobolicach i Mirowie. Wszystkie warownie są także łatwo dostępne dla turystów zmotoryzowanych.