Cieszyn

Podzielony rzeką Olzą i granicą państwa Cieszyn od początków swego istnienia znajdował się na styku wpływów polskich i czeskich. Nie zawsze było to sąsiedztwo łatwe i pokojowe ale pomimo trudności ubogacające jego życie kulturalne.

Legenda głosi, że Cieszyn powstał już w początkach IX wieku i założony został przez trzech braci, którzy spotkali się tu po długim rozstaju. Nazwa ma upamiętniać ich radość z tego spotkania. Faktem jest jednak, że już w VI wieku istniało w okolicy grodzisko, które w VIII wieku zostało przeniesione na Górę Zamkową. Z czasem gród rozrósł się i uzyskał godność kasztelanii. Formalna lokacja miasta nastąpiła w 1220 roku.

Najstarszym zabytkiem Cieszyna jest romańska rotunda świętego Mikołaja stojąca na Górze Zamkowej. Należy ona do najcenniejszych zabytków w Polsce i z racji swej wagi trafiła nawet na rewers banknotu dwudziestozłotowego.

Za czasów rozbicia dzielnicowego Cieszyn stał się stolicą księstwa. Stał się wtedy jednym z najważniejszych miast na Śląsku, ośrodkiem handlu i kultury. Kolejny okres gwałtownego rozwoju nastąpił w końcu XV wieku. Z okresu panowania książąt piastowskich pochodzi gotycka wieża zamkowa stojąca na wzgórzu. Z jej szczytu oglądać można rozległą panoramę miasta i okolic.

Po okresie panowania Piastów Cieszyn przeszedł ręce Habsburgów i związany był z tą rodziną aż do czasów I wojny światowej. Po niej nastąpił okres niepokojów i konfliktu o Śląsk Cieszyński między odrodzoną Polską i Czechosłowacją. Napięte stosunki panowały przez całe dwudziestolecie międzywojenne.

Dziś Cieszyn podzielony jest między Polskę i Czechy. Granicę stanowi rzeka Olza. Dawne niesnaski poszły w zapomnienie a miasto rozwija się i przyciąga co roku wielu turystów. Oprócz wspomnianego Wzgórza Zamkowego odwiedzają oni miedzy innymi tutejsze świątynie, na czele z pochodzącym z przełomu XIII i XIV wieku kościołem pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny oraz malowniczy rynek. Na uwagę zasługują ślady obecności Żydów w Cieszynie. Odnaleźć je można na dwóch kirkutach. W Cieszynie działa także najstarsze na ziemiach polskich publiczne muzeum. Zlokalizowane w Pałacu Laryszów pokazuje historię Śląska Cieszyńskiego. Cieszyn jest także bazą wypadową wycieczek w Beskid Śląski.