Wigierski Park Narodowy

Suwalszczyzna to region Polski o pięknej, nieskażonej przyrodzie. Znajduje się tu Puszcza Augustowska, która wraz z obszarami leśnymi na Litwie i Białorusi stanowi największy na Nizinie Środkowoeuropejskiej zwarty kompleks leśny. To także teren wyróżniający się ciekawą polodowcową rzeźbą terenu oraz istnieniem wielu mniejszych i większych jezior.

Jednym z większych w rejonie jest jezioro Wigry położone na południowy wschód od Suwałk. W jego okolicach w 1989 roku utworzono Wigierski Park Narodowy.

Należy on do największych parków narodowych w kraju i zajmuje powierzchnię blisko piętnastu tysięcy hektarów. Ochronie podlega tu unikatowy krajobraz polodowcowy wraz z porastającą go szatą roślinną.

Nizinny krajobraz parku urozmaicony jest przez niewysokie morenowe wzniesienia w postaci wałów i stożków . Są one poprzecinane rynnami polodowcowymi, w których płyną rzeki. W rynnach powstały także wąskie, głębokie jeziora. Część z nich z kolei uległa spłyceniu i utworzyły się w nich torfowiska.

Największym bogactwem parku są jeziora i ich zróżnicowane ekosystemy. Największym z jezior objętych ochroną parkową jest Jezioro Wigry z urozmaiconą linią brzegową oraz licznymi wyspami i zatokami. To wokół niego skupia się główny ruch turystyczny na terenie parku.

Większość powierzchni parku stanowią lasy, które zachowały swój puszczański charakter pomimo kilkusetletniej gospodarki prowadzonej na tych obszarach przez człowieka. Ponadto w granicach parku leżą zbiorowiska łąkowe oraz grunty i pola uprawne, pastwiska a także sady.

Wigierski Park Narodowy to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki aktywnej. Wytyczono tu 245 kilometrów lądowych szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Wiodą one przez wartościowe z przyrodniczego i kulturalnego punktu widzenia obszary. Pozwalają na podziwianie wspaniałej przyrody i zapoznawanie się z jej funkcjonowaniem. Ich uzupełnieniem są platformy i wieże widokowe. Takich punktów jest tu 18. Dodatkowo park można poznawać przy pomocy wodnych szlaków kajakowych.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej parku jest Muzeum Wigier znajdujące się w Starym Folwarku na brzegu Jeziora Wigry. Znajdują się tu ekspozycje związane z historią powstawania unikalnej polodowcowej rzeźby Suwalszczyzny oraz prezentujące zbiorowiska roślinne występujące w parku. Muzeum wyposażone jest także w salę laboratoryjną, w której przeprowadzać można zajęcia edukacyjne.