Kanał Augustowski

Łączący dorzecze Wisły i Niemna Kanał Augustowski jest jednym z największych zabytków techniki w Polsce. Wybudowany w XIX wieku jako droga łącząca Wisłę z Bałtykiem z pominięciem jej dolnego biegu obecnie jest żeglowny tylko w części. Podzielony granicą polsko-białoruską zgłoszony został w 2008 roku do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Wpisu wprawdzie nie uzyskał ale z roku na rok przyciąga więcej turystów chcący poznać tę jedną z najbardziej oryginalnych polskich dróg.

Historia Kanału Augustowskiego sięga okresu po 1815 roku, kiedy to wojna celna między Królestwem Polskim a Prusami spowodowała, że eksport towarów produkowanych na ziemiach Królestwa stał się nieopłacalny. Zaczęto więc poszukiwać nowych dróg pozwalających na dotarcie do rynków zbytu. Decyzję podjął ówczesny minister skarbu, książę Ksawery Drucki-Lubecki a pracami kierował początkowo generał Ignacy Prądzyński. Ukończony w 1839 roku Kanał nie uzyskał jednak takiego znaczenia jak początkowo zakładano i stał się głównie drogą spławu drewna.

Kanał Augustowski jest unikatowym przykładem budownictwa wodnego i świadectwem kunsztu inżynieryjnego początków XIX wieku. Łączy on Wisłę przez Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę z Niemnem. Na trasie znajduje się kilka jezior i stawów, z których największe to Necko i Studzieniczne.

Kanał przecina tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym między innymi Puszczę Augustowską oraz dolinę Biebrzy i Netty. Malowniczym odcinkiem jest jezioro Studzieniczne z wyspą i znajdującym się na nim kościółkiem. 

Miłośników techniki z kolei zainteresują na pewno liczne śluzy spotykane na trasie całego Kanału. Ten wspaniały zabytek techniki podziwiać można zarówno przejeżdżając wzdłuż niego samochodem i zatrzymując się przy poszczególnych jego elementach jak i z wody – kajakiem, łódką czy wycieczkowym statkiem. Rejsy w sezonie letnim organizuje tu Żegluga Augustowska. Z kolei osoby zainteresowane historią Kanału, jego budowy i eksploatacji powinny odwiedzić Muzeum Ziemi Augustowskiej i znajdującą się w nim wystawę poświęconą temu niecodziennemu zabytkowi.