Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy należy do najmłodszych parków narodowych w Polsce. Jest jednocześnie największym obszarowo tego typu obiektem. Powstał w 1993 roku i obejmuje dolinę rzeki Biebrzy od jej źródeł do ujścia do Narwi. Jest to olbrzymi obszar o powierzchni prawie sześciuset kilometrów kwadratowych. Składają się na niego głównie lasy, bagna, torfowiska oraz rozlewiska rzeki Biebrzy. 

Biebrzański Park Narodowy to jeden z największych w całej Europie obszarów ochrony ptactwa wodnego i błotnego. Ze względu na swoje znaczenie przyrodnicze w tej dziedzinie objęty jest ochroną konwencji z Ramsar dotyczącej ochrony obszarów wodno-błotnych jako siedlisk ptaków.

Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina meandrującej Biebrzy wraz z największym w Europie kompleksem torfowisk nazywanym Bagnami Biebrzańskimi. Porasta je roślinność wodna i bagienna z dużą ilością rzadkich storczyków takich jak kruszczyk rdzawoczerwony, podkolan biały, obuwik pospolity czy tajęża jednostronna. Rosną tu także rosiczki oraz widłaki.

Bagna Biebrzańskie to jedna z najważniejszych w Europie ostoi ptactwa wodnego. Występują tu gatunki charakterystyczne dla zachodniej i środkowej Europy ale także takie, których główny obszar występowania stanowi Syberia. Swoje stanowiska lęgowe mają tu między innymi bataliony, wodniczki, biegusy, żurawie, dubelty oraz wiele innych.

Aby umożliwić turystom obserwację ptaków na terenie parku zlokalizowano specjalne punkty obserwacyjne, platformy widokowe i ambony. Istniej także możliwość wykupienia zwiedzania z przewodnikiem, który zaprowadzi do miejsc skąd najlepiej podglądać życie najbardziej atrakcyjnych gatunków.

Oprócz wspaniałej przyrody Biebrzański Park ma do zaoferowania także ciekawe obiekty kultury materialnej. Siedziba Parku mieści się w miejscowości Osowiec – twierdza, gdzie podziwiać można zachowane części rosyjskiej twierdzy zbudowanej na jedynej przeprawie przez Bagna Biebrzańskie. Wokół Fortu numer IV wytyczono ścieżkę dydaktyczną. Inny Fort, oznaczony numerem II leży w pobliżu ścieżki dydaktycznej Kładka.