Białowieski Park Narodowy

Puszcza Białowieska to jedyny w Europie zachowany pierwotny las. Znajduje się ona na terenie Polski i Białorusi. W jej ostępach żyje największa na naszym kontynencie populacja żubrów w stanie wolnym. Myliłby się jednak ten kto sądzi, że to ten sam gatunek, który zamieszkiwał te tereny w średniowieczu. Ostatni żubr białowieski padł w 1919 roku. Na ich miejsce sprowadzono żubry z ogrodów zoologicznych, które początkowo trzymano w zamykanej zagrodzie. Odtworzone stado wypuszczono na wolność w 1952 roku. Od tego czasu znacznie się ono rozrosło i stanowi jedną z najważniejszych atrakcji przyrodniczych tego terenu.

Tereny Puszczy Białowieskiej objęte są ochroną w ramach parku narodowego. Powstał on już w 1932 roku, jako drugi w Polsce, po Pienińskim Parku Narodowym. Po II wojnie światowej został restytuowany w 1949 roku. W 1979 roku trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z najbardziej wartościowych w Europie kompleksów leśnych. W 1992 roku wpis został powiększony o obszary znajdujące się w parku narodowym po stronie białoruskiej. Białowieski Park Narodowy jest także uznany za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (MaB).

Siedziba parku znajduje się w Białowieży, gdzie mieści się także Muzeum Przyrodnicze, uważane za jedno z najbardziej interesujących w Polsce. Jest to także najstarsze tego typu muzeum w kraju. Na ekspozycjach stałych prezentowane są tu główne zbiorowiska leśne występujące w Puszczy Białowieskiej oraz zachodzące w nich procesy ekologiczne i zjawiska przyrodnicze. Ważną część wystawy zajmuje prezentacja gospodarki prowadzonej na tych terenach przez człowieka od czasów średniowiecza.   

Białowieski Park Narodowy jest odwiedzany rocznie przez około 150 tysięcy turystów. Przyciąga ich tu przede wszystkim sława białowieskich żubrów – największych leśnych ssaków występujących w Polsce. To zwierze, uważane za króla puszczy znalazło się także w logo parku. Nic więc dziwnego, że najchętniej odwiedzanymi miejscami w BPN jest zagroda pokazowa żubrów. Dużym zainteresowaniem cieszy się też Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz Obszar Ochrony Ścisłej, gdzie podziwiać można pierwotny las. W Obszarze Ochrony Ścisłej wytyczono szlaki turystyczne i edukacyjne, dzięki którym turyści mogą poznawać piękno odwiecznego lasu.