Szlak Architektury Drewnianej

Województwo podkarpackie, a szczególnie jego południowa część usiana jest zabytkami architektury drewnianej. Znaleźć tu można kościoły, cerkwie prawosławne i grekokatolickie, a także drewnianą zabudowę małomiasteczkową i dworską.

Bogactwo form i stylów znajdujących się tu budowli sprawia, ze jest to teren szczególnie atrakcyjny dla turystów pragnących poznawać ciekawe i często unikalne zabytki.

Aby pomóc w dotarciu do drewnianych skarbów Podkarpacia utworzono Szlak Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego. Pozwala on na zapoznanie się z większością takich zabytków zlokalizowanych w regionie.

Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim składa się z 9 tras o łącznej długości ponad 1200 kilometrów. Jest przeznaczony przede wszystkim do zwiedzania przy pomocy samochodu lub roweru ale wiele jego obiektów dostępnych jest także ze szlaków pieszych. Dojazdy do obiektów oznaczone są charakterystycznymi brązowymi tablicami. 

Poszczególne trasy Szlaku pozwalają na poznawanie charakterystycznego dla danego rejonu obecnego województwa podkarpackiego budownictwa. Pomagają w tym tablice informacyjne ustawione przy każdej budowli.  

Na Szlaku na Podkarpaciu znajduje się 127 obiektów. Zdecydowana większość z nich to budowle sakralne – kościoły i cerkwie. Są to budowle zarówno użytkowane do dziś jak i przeznaczone jedynie do zwiedzania. Najcenniejszymi obiektami Szlaku są gotyckie kościoły drewniane w Haczowie i Bliznem wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się one na trasie I krośnieńsko – brzozowskiej. 

Kościół w Haczowie należy do największych gotyckich kościołów drewnianych w Europie. Jego monumentalna sylwetka z podcieniami zachwyca proporcjami oraz imponuje swoim ogromem. Z kolei wejście do kościoła w Bliznem jest prawdziwą ucztą dla oczu. Wspaniałe polichromie figuralne i ornamentalne pokrywają całe jego wnętrze. Wart zobaczenia jest także położony tuz obok drewniany zespół plebański składający się z plebani, organistówki oraz kostnicy. 

Poznawanie obiektów Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu może być wspaniałym uzupełnieniem pobytu w tym atrakcyjnym regionie. To świetna propozycja na czas brzydszej pogody, która nie pozwala na chodzenie po górach i spędzanie czasu na dworze. To także wspaniała lekcja historii i historii sztuki. A także niezwykła podróż w przeszłość.