Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy to jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Powołany do życia w 1995 roku stanowi uzupełnienie tak zwanego korytarza ekologicznego pomiędzy Bieszczadami a istniejącymi już wcześniej parkami narodowymi Beskidów Zachodnich i Pienin. 

Obejmuje on środkową część Beskidu Niskiego położoną w województwie podkarpackim. Jedynie zachodnie skrawki sięgają województwa małopolskiego. Park ma powierzchnię blisko 20 tysięcy hektarów. W jego granicach znajdują się niezwykle cenne przyrodniczo i krajobrazowo stanowiska buczyny karpackiej porastające stoki pasma magurskiego oraz zachodniej części tak zwanego Beskidu Dukielskiego. 

Krajobraz parku jest typowy dla całego Beskidu Niskiego. Przeważają niewysokie góry, o przewyższeniach dochodzących do 400 metrów nad poziomem morza. Poprzecinane one są głębokimi dolinami rzecznymi. Na stokach Magury Wątkowskiej chronione są wychodnie skalne. Znajduje się tu tak zwany Diabli Kamień, grupa ostańców magurskich o fantazyjnych kształtach.

Na terenie parku wyznaczono trzy obszary ochrony ścisłej. Są to Magura Wątkowska,  Zimna Woda oraz kamień. Są to miejsca szczególnie cenne ze względów przyrodniczych, gdzie przyroda może rozwijać się własnym rytmem bez ingerencji człowieka.

Magurski Park Narodowy jest udostępniany dla turystów za pomocą licznych pieszych szlaków turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych. Te ostatnie zostały zlokalizowane przede wszystkim w okolicach Krempnej, gdzie znajduje się siedziba parku. Mieści się tu także Muzeum Przyrodnicze, które pokazuje przemiany przyrodnicze zachodzące w ekosystemach w ciągu całego roku.  

Magurski Park Narodowy to jeden z najspokojniejszych parków narodowych w Polsce. Wędrówki po jego szlakach, wśród beskidzkiej przyrody pozwalają oderwać się od codzienności i wyciszyć. Szczególnie piękna i w zasadzie łatwo dostępna także dla turystów zmotoryzowanych jest znajdująca się na zachodnich jego krańcach dolina dawnej wsi Nieznajowa. Tu wśród drzew dostrzec można jeszcze podmurówki chat czy kamienne krzyże i kapliczki. W okolicach Krempnej z kolei zachowując ostrożność można czasem zobaczyć czarnego bociana. Cisza, spokój i kontakt z przyrodą to największe atuty Magurskiego Parku Narodowego.