Zamek Piastów w Brzegu

Brzeg to malownicze miasto nad Odrą w województwie opolskim. Jego początki sięgają średniowiecza kiedy znajdowała się tu osada targowa. W połowie XIII wieku Henryk III założył w tym miejscu miasto, które z czasem stało się stolicą księstwa brzeskiego, które pozostawało we władaniu Piastów aż do II połowy XVII wieku. Było to najdłużej rządzone przez tę dynastię miejsce na ziemiach polskich. 

Początki istnienia zamku w brzegu wiążą się z powstaniem w tym miejscu miasta. Początkowo mieszkał tu namiestnik książęcy, a z czasem stało się siedzibą książąt brzeskich. Z najstarszego XIII wiecznego zamku do dziś zachowała się dolna część tak zwanej Wieży Lwów, kwadratowej budowli stojącej ozdobionej w przeszłości figurami lwów. 

Pierwsza duża przebudowa zamku miała miejsce w końcu XIV wieku, kiedy dobudowano nowe skrzydło mieszkalne oraz kaplicę pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, która z czasem została podniesiona do godności kolegiaty. 

Kolejny wielki remont, którego efekty podziwiać można do dziś miał miejsce w XVI wieku. Renesansowa przebudowa, która miała wtedy miejsce wzorowana była na Zamku Królewskim na Wawelu i rozpoczęła okres największej jego świetności. W jego murach działała znakomita uczelnia humanistyczna Gimnasium Illustrae, która gromadziła także unikatowe rękopisy, książki oraz zbiory muzealne. Jednak dobre czasy nie trwały zbyt długo. W Ii połowie XVII wieku, po śmierci ostatniego z Piastów Jerzego Wilhelma zamek przeszedł w ręce państwa. Powoli popadał on w ruinę, która spotęgował ostrzał podczas wojny w 1741 roku.

Pierwsza odbudowa miała miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednak dopiero po II wojnie światowej zamek odzyskał dawny blask. Prace trwały z przerwami do końca XX wieku. Odtworzono oryginalne krużganki, pomieszczenia reprezentacyjne, gotycką kolegiatę świętej Jadwigi oraz założenia ogrodowe. Dziś na terenie obiektu mieści się muzeum Piastów Śląskich, archiwum miejskie oraz biblioteka.