Opole

Leżące nad Odrą Opole kojarzone jest przede wszystkim z festiwalem piosenki odbywającym się tu od kilkudziesięciu już lat. Niewiele jednak osób wie, ze jest to także bardzo ciekawe miasto, które warto odwiedzić także poza okresem festiwalowym.

Położone nad Odrą i Młynówką Opole należy do najstarszych miejscowości na Śląsku. Wzmianki o nim pojawiają się już w IX wieku, a sama nazwa nawiązuje do słowiańskiego podziału terytorialnego na „Opola”. Świadczy to o istnieniu tu grodu już we wczesnym średniowieczu. 

W czasach rozbicia dzielnicowego Opole stało się stolicą osobnego księstwa, które z czasem przyłączone zostało do Monarchii Habsburgów. Od czasów wczesnego średniowiecza tereny Opolszczyzny stanowiły miejsce krzyżowania się wpływów polskich, czeskich, austriackich i niemieckich. Stąd też historia tych obszarów, a co za tym idzie samego miasta była skomplikowana.

Wielokrotnie przechodziło ono z rąk do rąk, bywało zastawiane i wykupywane, najeżdżane i oblegane. W końcu w XVIII wieku trafiło na prawie dwa wieki pod panowanie pruskie. Została tu jednak ludność polska, która nie uległa germanizacji i podczas I wojny światowej upominać się zaczęła o swoją przynależność państwową. 

Po I wojnie światowej, na skutek traktatów pokojowych na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie przeprowadzono plebiscyt dotyczący przynależności tych ziem. Choć okres przygotować do plebiscytu obfitował w manifestacje ludności polskiej to w czasie głosowania zdecydowana większość poparła przyłączenie do Niemiec. Do Polski rejon ten powrócił dopiero po II wojnie światowej.

Dziś Opole jest miastem wojewódzkim z uroczym starym miastem skupionym wokół rynku. Stoi tu neorenesansowy ratusz wzorowany na florenckim pałacu Veccio oraz kamieniczki mieszczańskie. Niedaleko stąd do najstarszego kościoła w mieście, bazyliki katedralnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Jej dwuwieżowa, gotycka, ceglana fasada ma wysokość ponad 70 metrów. Świątynia stoi w miejscu, gdzie w 1005 roku stał pierwszy opolski kościół. 

Najbardziej znaną budowlą Opola jest Wieża Piastowska, pozostałość dawnego zamku obok której mieści się słynny opolski amfiteatr. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy, z którego podziwiać można panoramę miasta.