Szlak Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego

Małopolska, a szczególnie jej południowa część to region, który słynie z bardzo dobrze zachowanego budownictwa drewnianego. Pod względem klasy istniejących tu obiektów zalicza się go do najcenniejszych na świecie. O ile jeszcze dwadzieścia – trzydzieści lat temu gospodarze tych obiektów uznawali je często za utrapienie pochłaniające fundusze a nieprzynoszące zysków to obecnie odnowione kościoły, cerkwie, stare domy, dwory czy kapliczki stają się magnesem przyciągającym z roku na rok coraz więcej miłośników zaklętego w drewnie piękna.

Aby ułatwić turystom poznawanie tego wspaniałego dziedzictwa minionych epok powstał w Małopolsce Szlak Architektury Drewnianej. Podzielony został na trasy, które pokonywać można samochodem lub rowerem. Wiele z budowli należących do niego leży także przy uczęszczanych przez turystów szlakach pieszych. Wszystkie obiekty są odpowiednio oznakowane i opisane. Pojawiły się także drogowskazy ułatwiające poruszanie się w terenie oraz trafienie do miejsc słabiej dostępnych komunikacyjnie.

Bardzo dużą rolę w popularyzacji zabytków architektury drewnianej w Małopolsce odegrało wpisanie grupy sześciu małopolskich kościołów drewnianych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W województwie małopolskim są to kościoły w Lipnicy Murowanej, Dębnie Podhalańskim, Binarowej koło Biecza oraz Sękowej koło Gorlic. Najstarszym z nich jest kościół świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Wewnątrz, za ołtarzem zobaczyć można dawny pogański posąg Światowita. Z kolei kościoły z Dębna Podhalańskiego i Binarowej słyną z niezwykle cennych polichromii wnętrz a kościół w Sękowej zachwyca swoją sylwetką z ogromnymi , spływającymi do ziemi sobotami. Pozostałe dwa kościoły wpisane na listę UNESCO – w Bliznem i Haczowie znajdują się w województwie podkarpackim.

Małopolski Szlak Architektury Drewnianej obejmuje ogromne bogactwo budowli różnego przeznaczenia. Można tu spotkać zarówno kościoły jak i cerkwie prawosławne i grekokatolickie, drewnianą zabudowę miejską, wiejską i uzdrowiskową oraz dwory. Na szlaku leżą także skanseny w Wygiełzowie, Nowym Sączu, Zubrzycy Górnej i Szymbarku.