Krakowski Kazimierz

Wystarczy odejść kilak ulic od Starego Miasta w Krakowie by znaleźć się w innym świecie. Choć kawiarenek, modnych lokali czy barów przybywa tu z roku na rok to wciąż można zauważyć odmienność dzielnicy Kazimierz od reszty Krakowa. 

To tu do czasu II wojny światowej rozciągała się dzielnica żydowska z synagogami, kirkutami, rytualnymi łaźniami i rzeźniami, małymi sklepikami i przeludnionymi kamieniczkami. Do dziś zachowały się niewielkie fragmenty tego świata, który bezpowrotnie zakończył się w tragicznych okolicznościach Wielkiej Zagłady.

Niegdyś Kazimierz było osobnym miastem lokowanym przez Kazimierza Wielkiego i nazwany jego imieniem. To właśnie na przedmieścia tego miasta w 1495 roku Jan Olbracht rozkazał przesiedlić zamieszkujących do tej pory w Krakowie Żydów. Dało to początek dzielnicy żydowskiej, która z czasem rozrosła się i stałą częścią Krakowa.

Centralnym punktem Kazimierza jest Plac Wolnica, będący dawniej rynkiem. Zachował się tu ratusz, w którym obecnie mieści się Muzeum Etnograficzne. Plac otaczają kamienice mieszczańskie. Nieco z tyłu stoi fundowany jeszcze przez Kazimierza Wielkiego gotycki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. 

Zagłębiając się w uliczki Kazimierza można odnaleźć aż siedem zachowanych synagog. Najważniejszą z nich, otwarta dla zwiedzających jest synagoga Tempel, jedna z dwóch czynnych, w której od czasu do czasu odbywają się nabożeństwa. Jest to najmłodsza z krakowskich synagog, powstała dopiero w II połowie XIX wieku w stylu mauretańskim z elementami neorenesansowymi. Wewnątrz znajduje się kompletne wyposażenie, dzięki czemu można dowiedzieć się w jaki sposób wyglądają nabożeństwa.

Przy ulicy Szerokiej, najbardziej znanej ulicy krakowskiego Kazimierza stoi z kolei synagoga Stara. Pochodzi ona z XV wieku i zbudowana jest w stylu gotycko-renesansowym. Należy do najważniejszych zabytków kultury żydowskiej w Europie i mieści dziś w swych odrestaurowanych wnętrzach oddział Muzeum Miasta Krakowa poświęcony historii Żydów. 

Pozostałych pięć synagog pochodzi z XVI i XVII stulecia. Warto zwrócić uwagę na synagogę Remuh, która obok synagogi Tempel jest druga działającą w Krakowie. Obrazu dzielnicy dopełniają dwa kirkuty – położony w sąsiedztwie synagogi Remuh stary Kirkut oraz mieszczący się przy ulicy Miodowej Nowy Cmentarz oraz Wielka Mykwa czyli łaźnia rytualna.

Do niedawna Kazimierz pozostawał dzielnicą zaniedbaną i niechętnie odwiedzaną przez turystów. Jego wielkie odrodzenie ma związek z odbywającym się tu Festiwalem Kultury Zydowskiej, który skutecznie wypromował dzielnicę jako centrum artystyczne. Obecnie to miejsce zamieszkania wielu artystów mogące poszczycić się najmodniejszymi klubami i restauracjami. A podczas Festiwalu ulica Szeroka tętni życiem, muzyką i śpiewem do rana.