Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce o jeden z najbardziej znanych polskich zabytków. Wpisana w 1978 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odwiedzana jest co roku przez ponad milion turystów, z których ponad 1/3 stanowią cudzoziemcy. 

Historia wielickiej kopalni soli sięga połowy XIII wieku. Legenda wiąże ją z postacią świętej Kingi, która wyjeżdżając z rodzinnych Węgier wrzuciła do szybu tamtejszej kopalni soli swój pierścień. Po przybyciu do Krakowa nakazała poszukiwania soli w Bochni i Wieliczce. Ponoć w pierwszej wydobytej bryle odnaleziono ów książęcy pierścień. 

Wydobycie soli w Wieliczce dawało skarbowi królewskiemu i samemu miastu olbrzymie dochody. Sól była w średniowieczu towarem tak cennym jak złoto. W kolejnych wiekach rozbudowywano system komór i szybów zwiększając wydobycie. Trwało ono nieprzerwanie do połowy XX wieku, kiedy to podziemne tunele i komory udostępniono dla turystów.. 

Kopalnia soli w Wieliczce stanowi przegląd technik i sposobów wydobywania soli na przestrzeni wieków. Prace trwały tu nieprzerwanie przez około 700 lat. Dlatego też nie dziwi fakt, że miejsce to zostało wytypowane do wpisu na Listę UNESCO już w momencie jej tworzenia i razem z 12 innymi obiektami z całego świata zapoczątkowało jej istnienie.

Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce odbywa się specjalnie wytyczoną podziemną trasą turystyczną o długości ponad 3 kilometrów. Podróż przez 20 komór połączonych pochylniami, podszybiami i podłużniami położonych na pierwszych trzech, z ośmiu jej poziomów zajmuje około 2 godzin. Powstawały one w okresie od XVII do XIX wieku. Znajdują się tu ekspozycje pokazujące dawne metody wydobywania soli i pracy górników. Najważniejszym miejscem trasy jest Kaplica św. Kingi – największa podziemna kaplica na świecie, ze wspaniałymi solnymi żyrandolami zwieszającymi się ze sklepienia oraz licznymi rzeźbami solnymi.    

Trasa turystyczna łączy się z podziemnym Muzeum Żup Krakowskich, w którym przedstawiono historię Wieliczki, dawne narzędzia górnicze oraz zagadnienia z zakresu geologii i powstawania wielickich złóż soli. 

W kopalni w Wieliczce panuje leczniczy mikroklimat, a nasycone jodem powietrze jest pomocne w leczeniu chorób układu oddechowego. W podziemnych komorach realizowane są turnusy lecznicze oraz pobyty jedno lub kilkudniowe. Towarzyszy im bogata oferta zabiegów prowadzonych  w naziemnej części kopalni.