Ruiny twierdzy w Kostrzynie nad Odrą

Twierdza Kostrzyn przez prawie pięćdziesiąt lat była miejscem zapomnianym. Istniejąca tu do końca XX wojny światowej przez ponad 400 lat warownia zarastała krzakami. Od czasu od czasu pojawiali się tu poszukiwacze pamiątek wojennych oraz miłośnicy militariów. Obecnie teren tej wspaniałej budowli obronnej odzyskuje swoja świetność. Ruiny umocnień i znajdującego się dawniej w ich obrębie Starego Miasta robią niesamowite wrażenie przypominając jednocześnie o tym jak okrutnie wojna obeszła się z tym tętniącym kiedyś życiem miejscem.

 Początki twierdzy w Kostrzynie nad Odrą sięgają XV wieku. Początkowo wzniesiono tu zamek, a z czasem pojawiły się nowoczesne obwarowania bastionowe typu włoskiego. W miarę zmieniania się technik wojennych unowocześnieniu ulegały także poszczególne elementy twierdzy. W jej obrębie znajdowało się ówczesne miasto Kostrzyn, które uchodziło za jedno z piękniejszych w Brandenburgii. Koniec twierdzy kostrzyńskiej związany jest z II wojną światową. W marcu 1945 roku, po przeszło miesięcznym oblężeniu do miasta weszła armia czerwona. Podczas ostrzału zabudowa zniszczona została w 95 procentach. Stare Miasto położone w obrębie dawnych fortyfikacji bastionowych przestało istnieć. Nie zostało ono odbudowane a powojenny Kostrzyn wyrósł bardziej na północ, nad Wartą i jej ujściem do Odry. Dawna twierdza nad Odrą niszczała przez kilkadziesiąt lat.

Dziś fortyfikacje z Bramą Berlińską i Bastionem Filip udostępnione są dla zwiedzających. Potężne, ceglane mury robią nadal mocne wrażenie. Potęguje się ono kiedy wchodzi się na teren Starego Miasta, z którego pozostały tyko ruiny. Nadal jednak doskonale widoczne są zarysy siatki ulic i rynku. Są one opisane odpowiednimi tablicami, tak, że spacerując można przenieść się myślą do czasów, kiedy znajdujące się tu miasto tętniło życiem.

W Bastionie Filip przygotowywana jest wystawa muzealna poświęcona historii Twierdzy. Jej opiekunowie organizują także co roku Dni Twierdzy Kostrzyn. Po terenie dawnego miasta oprowadzają przewodnicy, którzy pomagają turystom wczuć się w klimat minionych czasów i zrozumieć to arcyciekawe miejsce na turystycznej i historycznej mapie Polski.