Park Narodowy Ujście Warty

Najmłodszy polski park narodowy leży przy północnej granicy województwa lubuskiego, przy ujściu Warty do Odry. Jest to jedna z największych w Polsce i w Europie ptasich ostoi i wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody.

Ujście Warty do Odry tworzyło w dawnych czasach rozległą, zabagnioną deltę. Jednak na początku XIX wieku została ona zmeliorowana i przeznaczona na tereny uprawne. Z czasem jednak zaniedbywane i nieoczyszczane kanały uległy ponownemu zabagnieniu. W ten sposób powstał obszar nadający się świetnie do gniazdowania wielu gatunków ptaków. 

W połowie XX wieku utworzono tu rezerwat Słońsk, następnie park krajobrazowy, a w 2001 roku Park Narodowy Ujście Warty.

Zajmuje on powierzchnię ponad 8000 hektarów. Na jego terenie stwierdzono występowanie prawie 270 gatunków ptaków, z czego 175 ma tutaj swoje tereny lęgowe. 26 gatunków ptaków znalazło się na światowej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Są to między innymi żuraw, derkacz, rycyk czy rybitwa czarna. Spotyka się tu także inne niezwykle cenne gatunki. Bardzo duża, bo sięgająca 50 sztuk jest populacja bielika, dla którego jest to wspaniałe miejsce zerowania. Zimą z kolei pojawiają się stada łabędzi krzykliwych przylatujących z Arktyki. Jest to największe w Polsce miejsce ich zimowania.   

Park jest bardzo dobrze dostępny komunikacyjnie ponieważ jego tereny znajdują się przy drogach z Kostrzyna nad Odrą do Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Na jego obszarze wytyczono ścieżki dydaktyczne, które pozwalają zapoznawać się z jego przyrodą. Są to ścieżki: „Ptasim szlakiem”, „Mokradła”, „Na dwóch kółkach przez Polder Północny” oraz „Olszynki”. Przez teren parku przebiega także fragment żółtego szlaku rowerowego. Przy ścieżkach umieszczono liczne tablice informacyjne. W ich pobliżu zlokalizowane są także wieże widokowe, platformy i czatownie obserwacyjne służące do podglądania życia ptaków.

Park Narodowy Ujście Warty to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Staje się on także jednym z najchętniej odwiedzanych parków przez turystów z zagranicy, którzy zachwycają się jego bogatą awifauną. A w związku z tym, ze birdwatching staje się coraz bardziej popularny także w Polsce, park co roku notuje zwiększającą się liczbę odwiedzających.