Park Mużakowski

Na pograniczu polsko-niemieckim, po obydwu stronach Nysy Łużyckiej rozciąga się jeden z najbardziej niezwykłych parków Europy. To wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  Park Mużakowski.

Zajmuje od powierzchnie ponad 700 hektarów, z czego ponad 500 leży w Polsce a około 200 w Niemczech. Park jest wybitnym przykładem stylu angielskiego, w którym wykorzystywano ukształtowanie i walory terenu oraz tworzono założenia jak najbardziej przypominające naturalne. Powstawały w ten sposób parki krajobrazowe harmonijnie łączące formy terenowe z roślinnością.

Park Mużakowski (Muskauer Park) powstał w I połowie XIX wieku. Założył go książę Herman Ludwig Heinrich von Puckler-Muskau a prace kontynuował kolejny właściciel terenu książę Fryderyk Niderlandzki. Także kolejni jego zarządcy dbali o zachowanie jego unikalnego charakteru. Jednak Ii wojna światowa i powojenne rządy komunistyczne doprowadziły przepiękna posiadłość na skraj upadku. Prace renowacyjne po obydwu stronach Nysy rozpoczęły się w 1991 roku. Odtworzono naturalny wygląd paku z jej osiami widokowymi oraz dwoma mostami na rzece. Odnowiono także część pałacową znajdującą się po niemieckiej stronie. 

Teren parku to wspaniałe miejsce na wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną. Około stu kilometrów ścieżek, z przygotowanymi miejscami biwakowymi i punktami widokowymi sprawiają, że jest to świetny teren na dłuższe i krótsze spacery. Bardzo dobrze przygotowane i oznaczone są także szlaki rowerowe biegnące po obydwu stronach granicy. Można także skorzystać z przejażdżek łódkami i kajakami. Wyjątkowym przeżyciem jest przejażdżka bryczką po parkowych alejach. Pojazd prowadzony jest przez doświadczonego przewodnika, który udziela także informacji krajoznawczej.

Park Mużakowski to przepiękne, malownicze krajobrazy doliny Nysy i jej okolic oraz bujna roślinność podkreślająca ich naturalne walory. Całość jest tak harmonijna, że momentami trudno uwierzyć, że całość została szczegółowo zaplanowana z wykorzystaniem istniejących elementów przyrodniczych. Lasy, łąki, nadrzeczne zarośla, a nawet przywiezione specjalnie wielkie głazy wyglądają tak jakby były obecne w tutejszym krajobrazie od zawsze. I to jest największa siłą przyciągająca co roku tysiące turystów do tego niezwykłego miejsca.