Roztoczański Park Narodowy

Roztocze to kraina niezwykle malownicza, a do tego pod względem przyrodniczym praktycznie nieskażona przez cywilizację. Łagodne wzgórza porośnięte bukowymi lasami, pachnące łąki i zagubione wśród tych cudów wioski tworzą sielski krajobraz doskonały do odpoczynku od zgiełku miasta.

Najbardziej cenne fragmenty Roztocza zostały w 1974 roku objęte ochroną w ramach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na obszarze prawie ośmiu i pół tysiąca hektarów między Zwierzyńcem a Góreckiem Starym chroni się bogatą florę i faunę tego rejonu. Na terenie Parku spotkać można zarówno nizinne bory sosnowe jak i charakterystyczną dla terenów górskich buczynę karpacką.

Żyją tu także liczne gatunki zwierząt chronionych takie jak żbiki czy rysie a także jelenie, dziki i wilki. Osobliwością paku jest hodowla konika polskiego, którego zagroda pokazowa znajduje się we Floriance. Koniki polskie są potomkami tarpanów, które wyginęły na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Ze względu na unikalność występowania tych zwierząt trafiły one do logo parku.

Roztoczański Park Narodowy obejmuje obszary, które wchodziły w skład ordynacji Zamoyskich. Jej siedzibą był Zwierzyniec. Dziś w jej budynkach zlokalizowany jest Ośrodek Dydaktyczny oraz muzeum przyrodnicze Parku. Prezentuje ono wystawy związane z florą i fauną Roztocza. Prowadzone są tu także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Teren Parku dostępny jest przez sieć szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Prowadzą one między innymi do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc jakimi są Stawy Echo oraz Góra Bukowa. Czerwonym szlakiem ze Zwierzyńca dojść można z kolei do Florianki, gdzie znajduje się zagroda pokazowa konika polskiego.

Warto jednak odejść nieco od głównego centrum turystycznego Parku jakim jest Zwierzyniec by znaleźć ciszę, spokój i cieszyć się obcowaniem z naturą.