Zamek w Łęczycy

Łęczyca to niewielki miasto położone w województwie łódzkim nad Bzurą. Gród istniał tu już w X wieku. W 1138 roku zamieszkała w nim po podziale dzielnicowym księżna Salomea, wdowa po Bolesławie Krzywoustym. W okresie rozbicia dzielnicowego i po wybudowaniu w pobliskim Tumie kolegiaty stała się Łęczyca miejscem odbywania zjazdów przez przedstawicieli dynastii Piastów, a także synodów kościelnych.

W 1352 roku Łęczyca wraz z całym księstwem, którego była stolicą włączona została do monarchii Kazimierza Wielkiego. Wtedy też powstał projekt przebudowy tutejszego zamku. Powstał gotycki, ceglany zamek typowy dla tworzonych w tym czasie budowli obronnych. Pełnił on funkcje obronne do początku XVIII wieku, kiedy został poważnie zniszczony w czasie wojny północnej.

W okresie swojej świetności zamek w Łęczycy gościł najznamienitszych przedstawicieli monarchii, z królami na czele. Szczególnie często bywał tu Władysław Jagiełło. Kroniki notują aż 36 jego odwiedzin. Wiązały się one przede wszystkim z wojnami prowadzonymi z Zakonem Krzyżackim, a także ze sprawowanymi tu sądami.

Po zwycięskiej dla strony polsko – litewskiej bitwie pod Grunwaldem w zamku uwięziono wziętych do niewoli najznakomitszych przedstawicieli Zakonu. Oczekiwali tu na wykup przez Zakon lub rodziny.

Obecnie w odbudowanym zamku mieści się muzeum, które prezentuje jego historię. Posiada ono także ciekawy dział etnograficzny związany z tradycjami ludowymi regionu. Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony postaci diabła Boruty w kulturze. Zbiory nawiązują do ludowych wierzeń, które na mokradłach w dolinie Bzury każą szukać śladów występowania tajemnych mocy w postaci zmór, południc czy Dytków. Przewodzić miał im Boruta, mieszkaniec tutejszego zamku.

Zamek w Łęczycy należy do tak zwanych zamków miejskich i był włączony w obszar jego obwarowań. Obecnie znajduje się praktycznie w samym centrum miasteczka . Po zniszczeniach jakim uległ w początkach XVIII wieku została odbudowana tylko jego część. Jest to okazałe skrzydło zachodnie z tak zwanym Domem Nowym oraz ośmiokątną wieżą i ceglanymi murami obronnymi. Na pokaźnym dziedzińcu odbywają się często pokazowe turnieje rycerskie oraz spotkania bractw rycerskich z całego kraju.