Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Nad leżącym na północny wschód od Torunia Golubiem – Dobrzyniem góruje sylwetka gotyckiego zamku. Położony na wzgórzu dawny konwentualny zamek krzyżacki z przełomu XIII i XIV wieku to największa atrakcja tego miasteczka. 

Zamek zbudowano dla ochrony granicy państwa krzyżackiego, która przebiegała na płynącej poniżej wzgórza Drwęcy. Istniejący tu drewniany gród, który strzegł przeprawy przez rzekę przebudowano w początku XIV wieku na budowlę ceglaną stał się siedzibą komtura. Z czasem dobudowano dwie okrągłe wieże od strony podzamcza, a w początkach XVII wieku Anna Wazówna nakazała przebudowę w stylu późnorenesansowym, co zaowocowało miedzy innymi dodaniem attyk i zmiana wystroju wnętrz.

Po rozbiorach Polski zamek dostał się w ręce pruskie. Zaborca urządził tu magazyny żywności oraz sprzętu wojskowego. Nieremontowany budynek popadał w ruinę. Wiatry spowodowały zawalenie się attyk, do środka przez dziurawy dach lała się woda. Pierwsze prace zabezpieczające rozpoczęły się dopiero po II wojnie światowej. Ich głównym celem była odbudowa zniszczonej budowli. Trwała ona do lat siedemdziesiątych XX wieku. W 2005 roku zaczął się kolejny wielki remont, który sprawił ,zę zamkowi przywrócono dawną świetność. W jego wnętrzach znalazły miejsce muzeum, hotel i restauracja.

Zamek jest budowlą na planie prostokąta, z dziedzińcem wewnętrznym. Nad gotyckimi murami góruje renesansowa attyka. Naroża zamku zdobią niewielkie wieżyczki. Po czasach krzyżackich zachowała się cylindryczna wieża. Wewnątrz na uwagę zasługują gotyckie sklepienia oraz tak zwane końskie schody, które pozwalały rycerzom w pełnym rynsztunku na wjazd do sal zamkowych.

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu jest centrum rekonstrukcji historycznych. Odbyła się tu pierwsza w powojennej Polsce inscenizacja turnieju rycerskiego a obecnie organizowane są średniowieczne uczty, pokazy walk rycerskich i bitew. Przyciągają one każdorazowo wiele tysięcy turystów.