Twierdza Kłodzko

Nad leżącym w centrum śródgórskiej kotliny Kłodzkiej góruje potężna twierdza. Osłaniała ona w przeszłości wejście na Śląsk i stanowiła ważny punkt w obronie granicy.

Pierwszy zamek obronny wznieśli tu Czesi w końcu XII wieku na miejscu wcześniejszego grodu. Został on zdobyty przez Habsburgów w początkach XVII wieku. Austriacy rozpoczęli budowę umocnień bastionowych, które osłaniać miały Górę Forteczną. Jednak już około 100 lat później zostali z tych terenów wyparci przez Prusy w wyniku wojny siedmioletniej. Fryderyk II rozpoczął przebudowę istniejących umocnień. Prace prowadzone pod kierunkiem Gerharda Corneliusa de Wallrave doprowadziły do ostatecznego przekształcenie dawnego zamku mieszkalnego w twierdze o przeznaczeniu jedynie militarnym. Odegrała ona bardzo ważną rolę podczas wojny prusko – francuskiej w latach 1806-1807. Pomimo stałego unowocześniania nie sprostała francuskim atakom i została zdobyta przez Hieronima Bonaparte. Na mocy porozumień z Tylży Francuzi nie weszli jednak na jej teren.

Twierdza istniała w Kłodzku do 1867 roku, kiedy to władze pruskie uznały, że jest przestarzała i należy ją rozbroić. Od tego czasu aż do 1945 roku znajdowało się tu ciężkie więzienie a w czasie II wojny światowej filia obozu w Gross Rosen.

obecnie do zwiedzania udostępnione jest około 10% całego obiektu. Oglądać można pozostałości umocnień, bastionów oraz wybudowany przez władze pruskie donżon. Jest on także wspaniałym punktem widokowym, na rozciągające się u jego stóp Kłodzko.

Ten komu mało jest atrakcji naziemnych może zejść do kłodzkich podziemi. Tworzą one blisko czterdziestokilometrowy labirynt pod Górą Forteczną. Trasa turystyczna obejmuje zaledwie jeden kilometr. Jednak nawet tu można poczuć skoki adrenaliny, gdy wąskie przejścia niemal zgniatają przechodzących przez nie zwiedzających.

Podczas zwiedzania turystom towarzyszy przewodnik, często ubrany w pruski mundur, który w ciekawy sposób opowiada o historii twierdzy oraz licznych ciekawostkach z nią związanych. Sprawia to, że wycieczka taka jest jeszcze bardziej pasjonująca.

Od kilku lat na terenie twierdzy działa grupa rekonstrukcyjna, która odtwarza zajęcia pruskich żołnierzy strzegących twierdzy. Od 2006 roku odbywają się Dni twierdzy Kłodzkiej, których centralnym punktem jest rekonstrukcja szturmu na twierdzę z epoki wojen napoleońskich.