Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Kościoł Pokoju w ŚwidnicyDolny Śląsk to region gdzie od czasów średniowiecznych krzyżowały się wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Stąd też nie dziwi fakt, że wiele zabytków, które tu można zobaczyć osadzonych jest w tradycji odmiennej od polskiej. Tak właśnie jest z dwoma wspaniałymi przykładami drewnianej architektury położonymi w miejscowościach Jawor i Świdnica.

Znajdujące się tam tak zwane Kościoły Pokoju są ściśle związane z reformacją, która na terenie Niemiec objęła większość ówczesnych księstw. Jej postępy nie wszędzie były pokojowe. Dochodziło do starć zarówno w obrębie nowopowstających odłamów religijnych jak i między państwami, które przyjęły reformację a tymi, które pozostały wierne kościołowi katolickiemu. Do najpoważniejszego konfliktu doszło w latach 1618 – 1648 między katolicką dynastią Habsburgów a państwami niemieckimi, które przeszły do kościołów zreformowanych. Zakończyła się ona pokojem westfalskim, który miedzy innymi regulował kwestie religijne w państwach niemieckich.

Jednym ze skutków pokoju była budowa w dobrach Habsburgów zborów protestanckich, w których wyznawcy nowych religii mogliby się spotykać na nabożeństwach. W ten sposób Kościół Pokoju w Jaworzewłaśnie powstały obiekty w Jaworze i Świdnicy. Księstwa śląskie w większości zamieszkiwane były w tym czasie przez ewangelików. Obydwa w dalszym ciągu należą do parafii ewangelicko – augsburskich. Nazwę swoją zawdzięczają właśnie postanowieniom pokoju westfalskiego, na mocy którego cesarz Ferdynand III zezwolił na ich budowę.

Obydwa kościoły to zabytki światowej klasy, co zostało potwierdzone przez wpisanie ich 2001 roku przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Jednocześnie są to obiekty żywe, gdzie co niedziela lokalne społeczności parafialne spotykają się na nabożeństwach.

Kościoły w Jaworze i Świdnicy zbudowane są w systemie szachulcowym. Ich wnętrza skrywają prawdziwe skarby sztuki snycerskiej i malarskiej. Wznosi się tu kilka kondygnacji empor i balkonów, które pomieścić mogły, razem z nawą nawet 3 – 4 tysiące osób. Wszystkie elementy pokryte są wspaniałymi barokowymi polichromiami przedstawiającymi sceny z Pisma Świętego. Na uwagę zasługują także ołtarze i ambony wykonane w stylu barokowym, a w Świdnicy także oryginalne XVII wieczne organy. 

Prezentacja historyczno - multimedialna Kościoła Pokoju w Jaworze

Linki:
www.kosciolpokoju.pl