Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia NiedźwiedziaNiedaleko miejscowości Kletno, około 25 kilometrów na wschód od Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się najdłuższa jaskinia w Sudetach. Jaskinia Niedźwiedzia, odkryta w 1966 roku zawdzięcza swoją nazwę odnalezionym tu szczątkom żyjącego w plejstocenie niedźwiedzia jaskiniowego. Kości jego oraz innych zwierząt z tego okresu znaleziono podczas eksploracji jaskini po jej odkryciu.

Jaskinia niedźwiedzia powstała w głównej mierze dzięki działalności wody wymywającej skały węglanowe spośród skał o większej twardości. Powstał w ten sposób skomplikowany system korytarzy, ułożony na trzech poziomach. W okolicach jaskini występują liczne zjawiska krasowe, które chronione są w utworzonym w 1977 roku rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”.

Poznane do tej pory korytarze jaskini maja około 3,5 kilometra długości. Ich położenie na trzech poziomach sprawia, że jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla speleologów. Od 1983 roku jaskinia jest udostępniona dla turystów. Na potrzeby trasy turystycznej oświetlono i przygotowano jej środkowy poziom. Pozostałe dwa dostępne są tylko dla doświadczonych speleologów posiadających odpowiedni sprzęt.  

Ekspozycja przed JaskiniąProces powstawania Jaskini niedźwiedziej trwał ponad 20 milionów lat. Wody potoku Kletnianka niszczyły skały wchodzące w skład Masywu Śnieżnika ale jednocześnie budowały wspaniałe dzieło, które podziwiać możemy dziś. chodzi tu o przepiękną szatę naciekową. Tworzy ją tak zwana polewa kalcytowa, która powstaje w wyniku osadzania się nagromadzonego w wodzie węglanu wapnia. Lekko połyskliwa polewa przybiera różne formy. Najwięcej jest stalaktytów, które zwieszają się ze stropów jaskini cienkimi sznurkami. Na ścianach uzupełniają je tak zwane makarony zebrane w duże skupiska. Od dołu z kolei wyrastają stalagmity w postaci przysadzistych iglic. W niektórych miejscach zobaczyć można także kolumny naciekowe. 

Także dno jaskini pokrywają liczne formy naciekowe. Można tu znaleźć misy, pola ryżowe czy bulwiaste kalafiory. Ponadto w misach do dziś zachowały się szczątki zwierząt z epoki lodowcowej. 

W jaskini panuje chłód a poza odgłosami kroków słychać jedynie dźwięk spadających wodnych kropli. Potęgują one tylko wrażeni wzrokowe i sprawiają, że wizyta w Jaskini Niedźwiedziej staje się niezapomniana przygodą.