Góra Ślęża

Wyjeżdżając z Wrocławia na południe już po przejechaniu kilku kilometrów na horyzoncie pojawia się potężna góra. Wydaje się być bardzo wysoka bo wyrasta bezpośrednio z równinnego krajobrazu. To Ślęża, tajemnicza góra kultu pogańskiego, która od wieków budziła zainteresowanie turystów i naukowców. W rzeczywistości jej wysokość to 718 metrów nad poziomem morza a wrażenie wyniosłości wynika z jej dużej deniwelacji, sięgającej nawet 500 metrów.  

Ślęża jest najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego. Jej masyw dostępny jest dla turystów licznymi szlakami pieszymi prowadzącymi miedzy innymi z Sobótki czy Sulistrowiczek. Pomimo niezbyt imponującej wysokości wejście na nią wymaga sporo wysiłku. Wynagradzają go jednak piękne widoki oraz atrakcje znajdujące się na szczycie.

Ślęża jest górą zbudowaną z granitu i gabra. Jest pozostałością wypiętrzonego dna oceanicznego. Dzięki temu w jej skałach znaleźć można wiele skamieniałości. Ze względu na dobrą jakość tutejszego kamienia był on eksploatowany już w neolicie. Używano go do wyrobu broni i narzędzi. W okresie średniowiecza tutejsze kamieniołomy dostarczały także surowca na koła młyńskie oraz materiału budowlanego. W masywie Ślęży wydobywano także chrom i magnezyt.

Wznosząca się ponad równiną góra budziła zainteresowanie wśród plemion zamieszkujących te tereny. W epoce brązu na jej szczycie powstał ośrodek kultu bóstw solarnych. Związany było on najprawdopodobniej z mieszkającymi tu celtyckimi bojami. Na Ślęży znajdował się wał kultowy, którego pozostałości można oglądać do dziś. znajdują się tu także starożytne rzeźby kultowe. Najbardziej znane to niedźwiedź, panna z rybą i dzik. Ośrodek pogański istniał tu do czasów chrystianizacji. Wtedy też na szczycie stanął klasztor augustianów, który jednak ze względu na oddalenie od siedzib ludzkich nie utrzymał się zbyt długo.

Obecnie ze znajdującej się na szczycie Ślęży wieży widokowej podziwiać można rozległe panoramy. Stoi tu także dom turysty PTTK, niewielki kościół oraz stacja przekaźnikowa. W pobliżu oprócz szlaków turystycznych wytyczono także dwie ścieżki archeologiczne oznaczone symbolem niedźwiedzia oraz szlak rowerowy.

Wszystko to, a także niewielka odległość od Wrocławia sprawia że jest to jeden z głównych punktów weekendowego wypoczynku mieszkańców Dolnego Śląska.